TOYİ ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNE YÖNELİK ETİK DEĞERLER POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

 Toyi Oyun ve Tasarım A.Ş. (“Şirket” veya “TOYİ”) çocuklarımızın özellikle internet ortamında kişisel verilerine ilişkin olarak maruz kaldıkları tehlikelerin ve çocuklarımızın bu tehlikelere karşı çoğunlukla savunmasız olduğunun farkındayız. Çocuklarımızın internet ortamındaki gizliliği TOYİ olarak en önemli önceliklerimiz arasında olup bu husus etik değerlerimiz arasında büyük önem arz etmektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Çocukların Kişisel verilerine Yönelik Etik Değerler Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen, çocuklara yönelik kişisel verilerin işlenmesi noktasındaki etik değerlerimize ilişkin prensipler açıklanmayı amaçlamaktayız. Çocuklara ait kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler için ise [●] adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını inceleyebilirsiniz.

Kapsam

İşbu Politika, çocuklarımızın özellikle internet ortamında elde edilenler olmak üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ve mahremiyeti hususundaki temel etik değerlerimize ilişkindir.

 1. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ETİK DEĞERLER
 • Çocuklar, kimilerince dünyanın en büyük müşteri grubu olarak görülmekte ve çocuklara yönelik analiz ve hedefleme stratejilerine büyük yatırım yapılmaktadır. TOYİ olarak çocuklarımızı bir pazarlama hedefi olarak görmemekte, ürün geliştirmelerimizi geliştirirken çocuklarımızın hayal gücünü harekete geçirecek ürünleri geliştirilmeyi tercih etmekteyiz. Bu sebeple çocuklarımızın kişisel verilerini kişiselleştirilmiş ürün geliştirmeleri, kişiselleştirilmiş reklamcılık vb. gibi çocuklara yönelik pazarlama faaliyetleri için kullanmamaktayız.
 • İnternet sitemizde kullanılan çerezler, sitemizin işlerliği için gerekli çerezler olup çocuklarımızın internet davranışlarını izlememekte ve bu davranışlar sonucunda herhangi bir segmentasyon yapmamaktayız.
 • İnternet sitemizde ve etkinliklerimizde mümkün olduğunca zorunlu olandan fazla veri toplamamaya gayret etmekteyiz. Bu sebeple internet sitemizi ve etkinlik formlarımızı, çocuklardan mümkün olduğunca az bilgi toplayacak şekilde dizayn etmekteyiz.
 • İnternet sitesi ve oyuncaklarımızda herhangi bir şekilde ses tanıma, biyometrik iz toplama vb. şekilde biyometrik kişisel veri işleyen mekanizmalar kullanmamaktayız.
 • Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi noktasında, internet sitemiz ve etkinliklerimiz esnasında ve özellikle kişisel verilerin paylaşılması esnasında ve internet sitemiz üzerinden yapılan alışverişlerde yaş doğrulanabilmesi için gerekli mekanizmaları işletmekteyiz.
 • Çocuklarımızın profilleri herkese açık olsa dahi sosyal medya hesaplarından herhangi bir şekilde veri toplamamakta, bunları kendisi ile iletişime geçmek veya ürünlerimiz hakkında bilgi vermek için kullanmamaktayız.
 • Çocuklarımızın ve sizlerin isteği ile sosyal medya hesaplarında veya internet sitesinde paylaşılan gönderilerde, çocuklarımızın siber zorbalık, kötüleyici yorum, aldatıcı ve kötü niyetli davetlere maruz kalmaması için gereken her türlü önlemi almakta ve bu şekilde girişimlerden haberdar olmamız dahilinde derhal gerekli adli süreçleri başlatmaktayız.
 • Etkinlikler esnasında veya sosyal medya paylaşımlarında çocukların her birinin çok değerli olduğu bilinci ile yaklaşarak adaletsizlik, kayırma, öne geçirme gibi yaralayıcı tutumlardan uzak durmakta ve çocuklarımızın bu tür tutumlardan uzak tutulmasını sağlamaktayız.
 • Çocuklarımızın kişisel verilerinin işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi hakkının farkında olarak çocuklarımıza özel hazırlanan aydınlatma metinlerine internet sitemizde ve etkinliklerimizde yer vermekteyiz.
 • İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir şekilde cihaz kamerası veya mikrofonuna erişim sağlayacak uygulamalara yer vermemekteyiz.
 • Etkinliklerimiz esnasında üçüncü tarafların çocuklarımıza ilişkin kişisel verileri toplamasına izin vermemekte ve bunun için gerekli her türlü önlemi almaktayız.
 • Tüm şirket süreçlerimizin dizaynı ve prosedürlerimiz oluşturulması aşamasında çocuklara yönelik veriler bakımından ayrı bir değerlendirme yapmakta ve çocuklarımızın verilerinin güvenliğine daima öncelik vermekteyiz.
 • Her türlü online ve offline materyalimizde çocuklara yönelik yanıltıcı içeriklerden uzak durmakta ve bunların kullanımını engelleme gayreti göstermekteyiz. Bu kapsamda kullandığımız dili, çocuklarımızın genel anlam düzeyine göre belirlemekte ve yanlış anlaşılmadan uzak durmaya çaba göstermekteyiz.
 • Çocuklarımızın açık rızalarının kötüye kullanımını engellemek amacı ile açık rıza metinleri için sizlerden de onay almaktayız.
 1. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN AKTARILMASINA İLİŞKİN ETİK DEĞERLER
 • Çocuklarımızın kişisel verilerini sizlerin ve çocuklarımızın rızası olmaksızın zorunlu olmadıkça 3. taraflarla paylaşmıyoruz. Bununla birlikte, örneğin internet üzerinden yapılan alışverişlerde ürünlerin ulaştırılabilmesi veya finans, hukuk, bilişim gibi uzmanlık gerektiren faaliyetler bakımından veya işlerimizin yürütülmesi için gerekli olduğu müddetçe aydınlatma metinlerimizde belirttiğimiz taraflar ile paylaşabilmekteyiz.
 • Çocuklarımızın sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmasını talep ettikleri fotoğrafları olmaksızın paylaşmıyoruz.
 • TOYİ olarak çocuklarımızın kişisel verilerini meşru amaçlar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak dahi olsa kendi kullanım amaçları için üçüncü kişiler ile paylaşmamaktayız.
 1. ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ETİK DEĞERLER
 • Tüm kişisel verilerimizde olduğu gibi çocuklarımıza yönelik kişisel verileri şifrelenmiş şekilde güvenli ortamlarda saklıyoruz.
 • Çocuklarımızın dijital verilerine yönelik olarak olası tehditlerin önüne geçebilmek amacıyla düzenli olarak sistemlerimizin denetlenmesini sağlıyoruz.
 • Çocuklarımızın kişisel verileri, tüm takım üyelerimizin en büyük önceliğidir. Bununla birlikte takım üyelerimize alınacak önlemleri hatırlatmak amacıyla düzenli olarak eğitimler vermekte ve bu konuda farkındalığı daha da artırmaya gayret göstermekteyiz.
 • Tüm kişisel verilerimizin güvenli birinci önceliğimiz olmakla birlikte, çocuklarımızın kişisel verileri konusunda varsayılan ayarlarımızı daha kısıtlayıcı ve koruyucu olarak ayarlamakta ve bu verilere erişebilen kişi sayısını oldukça sınırlandırmaktayız.

Güvenli online alışveriş

Copyright © 2023 – Toyi Oyun ve Tasarım A.Ş.