TOYİ Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

Toyi Oyun ve Tasarım A.Ş. (“TOYİ”) olarak sahibi olduğumuz  https://www.toyi.io(“Site”) adresli internet sitesi kapsamında elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerin gizliliğine önem veriyoruz. Site ziyaretçilerimize Yönelik işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz müşterilerimizi Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz

Site’mizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan Site’nin işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye https://toyi.io/tr/gizlilik-politikasi-2/  adresinde yer alan Gizlilik Politikamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Kanun 5/2 çerçevesinde TOYİ olarak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası gereği, meşru menfaat ve/veya bir hakkın tesis edilebilmesi gerekçesiyle aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Site’de gezinmenizi ve Site’nin güvenli alanlarına erişim sağlamak gibi istediğiniz özellikleri kullanmanızı sağlar. Bu çerezler olmadan, Site’nin çalışmasına izin veren hizmetleri sağlayamayız.
Sağlayıcı Kullanım Alanı Kullanım Amacı
Google Analytics Analitik Bu çerez, Google Analytics hizmeti tarafından rastgele ve benzersiz oluşturulan bir sayıyı sayfa tanımlayıcısı olarak atayarak sayfaları ayırmak için kullanılır. Sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ilgili sayfa için ziyaretçi ve oturum verilerini hesaplamak için kullanılır.
Youtube İşlevsellik Bu çerezler, web sitelerimiz içerisinde yayınlanan gömülü Youtube videolarını izleyen ziyaretçilerimizin video oynatıcı tercihlerini benzersiz bir kimlik numarası oluşturarak saklar.

 

 • Çerez Detayları

 

Sağlayıcı Çerez Adı Çerez Türü Çerezlerin kontrolü Saklama Süresi
Google Analytics _ga Kalıcı, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret 2 Yıl
Google Analytics _gat Oturum, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret Oturum süresi
Google Analytics _gid Oturum, 3. taraf çerez Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul/ret Oturum süresi

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz Kanun Madde 5/2’de düzenlenen işleme şartları çerçevesinde; (i) ticari ilişkimizin ve aramızdaki sözleşmesinin kurulması ve ifası, (ii) veri bütünlüğünün sağlanması, (iii) şirketinizin ihtiyaçlarına uygun ürünlerden faydalandırılmanızın sağlanması, (iv) TOYİ ürün ve hizmetlerinin tanıtım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda, (v) hizmet ve ürünlerimize yönelik soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, (vi) kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması gibi Şirketimizin operasyonlarının güvenliğinin ve etkinliğinin temini ile (vii) TOYİ’nin çalışanların ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları ve (iii) talep edilmesi halinde yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

 

KVKK 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ve herhalükarda çerezleri kontrol etme haklarınız mevcuttur. Buna göre tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahip olduğunuz hatırlatmak isteriz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi TOYİ’ye, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak hello@toyi.io adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Güvenli online alışveriş

Copyright © 2023 – Toyi Oyun ve Tasarım A.Ş.